LABORATUVAR

AKREDİTASYON TARİHİ

AKREDİTASYON NO/GEÇERLİLİK SÜRESİ

KAPSAMI 

Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarları

30.12.2015

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0949-T

25.12.2023

Kapsam için tıklayınız.

Kimyasal Analiz Laboratuvarları

30.12.2015

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0949-T

25.12.2023

Kapsam için tıklayınız.

Biyosidal Ürünler Laboratuvarı

09.05.2017

TS EN ISO/IEC 17025

AB-0949-T

25.12.2023

Kapsam için tıklayınız.
04.07.2019 

OECD İYİ LABORATUVAR UYGULAMALARI UYGUNLUK BEYANI

DOSYA NO :AB-0001.IL 

03.07.2023

Kapsam için tıklayınız.

Sterilite Kontrol Laboratuvarı

15.12.2017

TS EN ISO/IEC 17020

AB-0368-M

14.12.2021

Kapsam için tıklayınız.
Kimyasal Savaş Ajanları Tanı ve Doğrulama Laboratuvarı 26.12.2019

TS EN ISO/IEC 17025 (Esnek Kapsam)

AB-0949-T

25.12.2023

Kapsam için tıklayınız.