samsun1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2022 tarihinde Samsun Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı tarafından Samsun’da düzenlenen 1. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri’ne Genel Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Ayşe ÇUHADAR BULUT, Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Av. Halil ŞEN ve Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanı Uzm. Dr. Banu EKİNCİ katılım sağlamıştır. Kongre kapsamında aile hekimliği asistan ve akademisyenlerine Bakanlığımızca başlatılan HYP (Hastalık Yönetim Platformu) uygulaması ile kronik hastalık tarama ve izlemleri konusunda bilgi verilmiş, katılımcıların görüş ve önerileri alınarak soruları yanıtlanmıştır.

samsun 2