Bakanlığımız tarafından kronik hastalık tarama ve izlemlerinin güncel tıbbi kılavuzlar ışığında elektronik ortamda yapılması amacıyla Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması geliştirilmiştir. 

Aile hekimleri tarafından HYP ile hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıkların tarama ve izlemleri yapılmaktadır. Aynı zamanda yaygın görülen kanser türlerinin erken teşhis ve tedavisi amacıyla toplum tabanlı kanser taramaları da devam etmektedir. 

 Hastalık Yönetim Platformu (HYP), kronik hastalık izlemleri ve kanser taramaları konularında bilgilendirme ve teşvik çalışmaları kapsamında 81 ilde Halk Sağlığı Başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak ekipler tarafından aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının aile sağlığı merkezlerinde bizzat ziyaret edilmesi planlanmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak 23 ve 29 Aralık 2021 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen eğitim toplantılarına 81 İl Halk Sağlığı Başkanlıkları ve ilgili birimleri katıldı. 

Genel Müdür Yardımcılarımız Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE ve Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ tarafından başkanlık edilen toplantılarda Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı, Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığı, Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı, Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı, Kanser Dairesi Başkanlığı ve Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim sunumları yapıldı. Katılımcıların soruları yanıtlanarak geri bildirimleri alındı.