Ülkemizde her bireyin bir Aile Hekimi var.
Slider

Ülkemizde her bireyin bir Aile Hekimi var.

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında yada kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri

Aile Hekimini >> BUL

Aile Hekiminin Tanımı

Aile Sağlığı Elemanı

Neden Aile Hekimliği

Ek Yerleştirme İlanları

Türkiye'de Aile Hekimliği

Aile Sağlığı Merkezi

Toplum Sağlığı Merkezi

Halka Yönelik Bilgiler

Yukarı